Klockowa Sala Zabaw

Cennik Klockowowej Sali Zabaw

Opłaty brutto za każdą rozpoczętą godzinę (opiekunowie osób nieletnich nie ponoszą opłat):

środa  – sobota:

13 zł za pierwszą godzinę,
7 zł –  za drugą, za trzecią i każdą następną godzinę korzystania z placu zabaw,

UWAGA!
NIE POBIERAMY KAUCJI w przypadku zabawy na placu zabaw.

Regulamin Klockowej Sali Zabaw

Z palcu zabaw w Klubie Szuflada może korzystać jednocześnie do 20 osób. Do dyspozycji odwiedzających nas gości przygotowaliśmy prawie 100 zestawów klocków LEGO z różnych serii tematycznych.

Osoby przebywające na placu zabaw Klubu Szuflada zobowiązują się stosować do następujących zasad:

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 4 roku życia, górnej granicy wieku nie określamyJ Dzieci w wieku 4-6 lat korzystają z placu zabaw wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, który nie ponosi opłaty za wstęp.
 2. W przypadku większych imprez organizowanych w Klubie Szuflada (np. urodziny), konieczna jest obecność pełnoletniego opiekuna (1 osoba dorosła na 10 dzieci)
 3. Na placu zabaw Klubu Szuflada obowiązują zasady dobrego wychowania:
  – zachowujemy się grzecznie i kulturalnie w stosunku do innych użytkowników,
  – zachowujemy się cicho, nie krzyczymy, nie używamy wulgaryzmów oraz słów uznawanych za obraźliwe,
  – nie biegamy, nie huśtamy się na krześle, zachowujemy porządek oraz dbamy aby swoim zachowaniem nie stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych użytkowników placu zabaw
 4. Jeśli mamy jakikolwiek problem to zwracamy się z prośbą o pomoc do obsługi Klubu Szuflada
 5. Do zabawy klockami przystępujemy WYŁĄCZNIE po uprzednim umyciu rąk.
 6. W trakcie zabawy nie spożywamy posiłków. Jedzenie i picie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu.
 7. Do rozdzielania połączonych klocków nie używamy zębów, ani żadnych ostrych przedmiotów, w takiej sytuacji zwracamy się o pomoc do obsługi Klubu Szuflada      (nigdy nie bierzemy klocków do ust !!!).
 8. Po zakończonej zabawie zwracamy klocki obsłudze Klubu.
 9. Za wszystkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub pełnoletni opiekunowie.
 10. Klub Szuflada nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki oraz przedmioty zagubione na terenie klubu.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania kaucji w przypadku braku zwrotu zestawu lub zastawów po upływie 3 miesięcy od dnia wypożyczenia.
 12. Do Klubu Szuflada nie przyprowadzamy zwierząt.

Pracownicy Klubu Szuflada życzą wszystkim udanej zabawy!!!